اسباب بازیهای آموزشی و فکری

برای گروه سنی 7 تا 12 ماهگی

بر اساس کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر

(روی اسباب بازیها کلیک کنید)

 
توپ

 

کتاب از جنس مقوای ضخیم، پارچه، یا وینیل

 

جغجغه پایهدار

 

اسباب بازیهای متحرک

 

سطل و اسباب بازیهای شناور

 

مکعبهای بزرگ و نرم

 

حیوانات عروسکی پارچهای

 

(روی اسباب بازیها کلیک کنید)

برای خرید اسباب بازیها، با شماره 0912Toyshop تماس بگیرید

 

 

 

 

 

                                                                                                                 بازگشت به صفحه اصلی