اسباب بازیهای آموزشی و فکری

برای گروه سنی 18 ماهگی تا 2 سالگی

بر اساس کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر

(روی اسباب بازیها کلیک کنید)

 
عروسکهایی که بشود لباسهایشان را عوض کرد و به حمام برد

 

وسایل چکشکاری برای تقویت قدرت هماهنگی کودک و صرف انرژی اضافی او

 

صداهای حیوانات و ترانههای کودکانه

 

اسباب بازیهای جورکردنی و نخکردنی

 

اسباب بازیهای موزیکال

 

خمیر بازی

 

تلفن اسباب بازی

 

اسباب بازیهای چرخدار یا کشیدنی

 

 

(روی اسباب بازیها کلیک کنید)

برای خرید اسباب بازیها، با شماره 0912Toyshop تماس بگیرید

 

 

 

 

                                                                                                                 بازگشت به صفحه اصلی